Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

introverted
2205 899a
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
4074 5905 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
1634 fa4d
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
introverted
0800 f7a2
DO ZAPAMIĘTANIA DROGIE PANIE!
Reposted fromncmsp ncmsp viamadadream madadream
introverted
0461 fdf1

July 08 2015

introverted
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć.
— przyjdź na chwilę.
introverted
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
introverted
4214 d4da
bardzo.
introverted
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.

July 07 2015

introverted
2540 90a4
Reposted fromlittlefool littlefool viaoversensitive oversensitive
introverted
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDajanaa Dajanaa
introverted
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, nie pamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— Szymborska
Reposted fromgerundium gerundium viaDajanaa Dajanaa
introverted
introverted
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaDajanaa Dajanaa
introverted
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaDajanaa Dajanaa
introverted
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaDajanaa Dajanaa
introverted
1492 7983
Reposted frompeper peper viaDajanaa Dajanaa
introverted
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaDajanaa Dajanaa
introverted
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
introverted
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viaDajanaa Dajanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl